Şahinler 1 OSGB

OSGB Ankara

OSGB

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Nedir? OSGB Ne Yapar?

OSGB Ankara →
Risk Analizi

Risk Analizi

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Risk Analizi...

Risk Analizi Ankara →
OSGB Neler Var

OSGB'de Neler Var?

OSGB neleri kapsar? OSGB neler yapar?

Osgb'de Neler Var? →
Acil Durum Planı Ankara

Acil Durum Planı

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Acil Durum Planı...

Acil Durum Planı Ankara →

Mevzuat

İSG Mevzuat Bilgi Sistemi

 • Kanunlar
 • Tüzükler
 • Yönetmelikler
 • Genelgeler
 • Tebliğler

Şahinler 1 OSGB

Misyonumuz

Güvenli, etkili, çağdaş bir yaklaşımla İŞ Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri'ni ülkemizde üst seviyelere çıkararak yaygınlaştırılmasına vesile olmaktır.

Stratejimiz

Kurum ve kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği konusunda, ihtiyaç duydukları her alanda destek olarak hizmet vermektir.

İşverenin Yükümlülükleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu 4. maddesine göre;

İşverenler, iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla işverenler, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların mesleki süreç içerisinde karşılaşacakları riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda iş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim programlarını hazırlamak, eğitimler düzenleyerek çalışanların bu programa katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.

Çalışanın Yükümlülükleri

 • Çalışanlar sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için işyerinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak, bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler.
 • Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdürler.
 • İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, taşıma ekipmanları ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru kullanmak.
 • Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.
 • Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği içerisinde sorumluluk almak.
.

Hizmetlerimiz

 • 1. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu , 4857 sayılı İş Kanunu , İSG tüzüğü ve buna bağlı yönetmelikler ile İSG Mevzuatlarında belirtilen hükümlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla iş verene öneride bulunarak uygulamalarını takip etmektir.
 • 2. ÇSGB' ca yayınlanacak yönetmelik, tebliğ ve İSG Mevzuatında yapılacak olan değişiklikler ile güncellemeler, iptaller hakkında iş vereni bilgilendirmek.
 • 3. Her türlü denetimlerde çalışmaları eksiksiz olarak tamamlayıp muhafaza etmek.
 • 4. İş verene, temsilcilerine ve İş yeri amirlerine İSG konusunda danışmanlık yapmak, bu kişilerin konularıyla ilgili sorunların çözümüne yardımcı olmak.
 • 5. İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışanlara rehberlik etmek.
 • 6. Güvenlik önlemleri konusunda çalışanların ve temsilcilerin görüşü alınarak İş verene öneride bulunmak ve uygulamalarının takibini yapmak.
 • 7. İş kazası, meslek hastalığı ve İSG konularındaki eksikliklerde İş verene yasal mevzuat gereği yapılması gereken iş ve işlevlerde İş verene yardımcı olmak.
 • 8. İşe giriş muayeneleri
 • 9. Periyodik muayeneler
 • 10. İşe giriş temel eğitimi
 • 11. Portör muayeneleri Laboratuvar Tetkikleri , Koruyucu Aşılar (Tetanos,Hepatit, Grip)
 • 12. Kronik hastalık Muayeneleri
 • 13. İş Güvenliği kurullarının Oluşturulması
 • 14. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri
 • 15. Ergonomi, Hijyen, İş Sağlığı Eğitimleri
 • 16. Yangın, Acil Durum, Yüksekte Çalışma vb. eğitimler
 • 17. Periyodik eğitimler
 • 18. Mesleki eğitimler
 • 19. İşe dönüş eğitimleri
 • 20. Risk analizleri
 • 21. Yıllık Çalışma Planları
 • 22. 6 aylık/yıllık değerlendirme raporu
 • 23. İş kazası ve meslek hastalıklarına karşı önlemler, kaza kanaat ve ramak kala raporların tanzimi ile yasal mevzuat
 • 24. İş verene bildirilen tehlike, öneri ve tespitler
 • 25. Acil durum eylem planı
 • 26. İç yönetmelik hazırlanması,
 • 27. Doğal afetler,
 • 28. Tatbikatlar,
 • 29. Yangın tüpleri, Sprinkler, yangın hidrantları vb ekipmanların kontrolü,
 • 30. İş Sağlığı Güvenlik dökümanlarının hazırlanması,
 • 31. Kişisel koruyucu donanımlar ve uyarı işaret levhaları,
 • 32. İş yeri ortam ölçümleri (İş yeri hava kalitesi, aydınlatma, gürültü, toz, termal konfor, titreşim),
 • 33. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları(MSDS),Ex-proof ekipmanlar,
 • 34. Ağır ve tehlikeli işlerde mesleki eğitimler vermek.

Vizyonumuz

Şahinler 1'in vizyonu, Türkiye'de uygulanan İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri'nin uluslararası standartlarda uygulanmasını sağlayarak sektöründe lider bir kurum olmaktır.

OSGB Ankara

İletişim

Şahinler 1 OSGB Ankara

Ragıp Tüzün Mh. Akın Cad. Coşkun Sk. No: 4/1 Yenimahalle / ANKARA

0312 343 28 28

Ayrıca bize doğrudan iletişim formumuzu doldurarak ulaşabilirsiniz.

Aklınızda Bulunsun

 •  

  OSGB

  İş sağlığı ve iş güvenliği ile alakalı kurulan birimlere ortak sağlık güvenlik birimi denmektedir.

 •  

  OSGB'de Neler Var?

  OSGB, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve yardımcı sağlık personelini kendi çatısı altında barındırmaktadır.

 •  

  OSGB Ne Yapar?

  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sürekli yenileyerek geliştiren bir denetim mekanizması görevi görür.